Declarație publică pentru unitatea poporului român

Valorile, Principiile și Scopul

        Unitatea românilor a fost și este singura acțiune care ne-a salvat în fața oricărui atac, dezastru natural și a altor încercări, dar mai mult este valoarea care ne asigură normalitate, echilibru și continuitate ca popor prin fiecare om stabil în acțiune pentru unitate.
Dintotdeauna unitatea a fost posibilă doar asumându-ne și respectând cu spiritul, raționamentul și fapta cei cinci stâlpi ai unei comunități solide, prezentă azi și mâine indiferent de cât rău ne fac cei care ne țin azi în sclavie.

Cei cinci stâlpi sunt:
1. Valorile comune;
2. Principiile pe care se fundamentează păstrarea valorilor;
3. Scopul unității poporului;
4. Obiectivele care duc la atingerea scopului și menținerea rezultatelor obținute;
5. Mijloacele cu care se pot îndeplini obiectivele;

=============================

1. Valori

a) Credința creștin-ortodoxă și tradiţiile strămoşeşti ale acesteia, precum și prezenţa personală la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine, sunt valorile ce pun temelia poporului român și îl susțin în continuitatea lui.

b) Naţionalismul cultural și identitar al poporului român este o valoare necesară pentru a ne păstra suveranitatea și independența, cu condiţia ca acesta să nu fie o scuză pentru acțiuni violente şi extremiste.

c) Libertatea individuală și comunitară, în limite morale și cu caracter umanist, este o valoare esenţială pentru demnitatea umană și este de neatins cu condiţia să nu încalce libertatea celorlalţi.

d) Limba română, geografia și istoria sunt bunuri naționale ce trebuie păstrate nealterate și cercetate în spiritul adevărului, fiind valori permanente care se lasă moștenire generaţiilor viitoare.

e) Familia este fundamentul continuităţii poporului român și este constituită întotdeauna dintr-un bărbat și o femeie, din copiii lor, precum și din bunicii, străbunicii și celelalte rude (neamuri) atât cât simte și consimte nucleul familiei.

f) Păstrarea echilibrului și a normalităţii sunt valori care trebuie refăcute și păstrate ca atare, ele fiind posibile prin iubire, smerenie, bunătate sufletească și fapte bune (omenie), cinste și onoare, spirit de sacrificiu și orice alte valori în spiritul creștin-ortodox.

g) Patrimoniul spiritual, cultural și fizic, precum și resursele naționale, umane și naturale, aparţin generaţiilor viitoare fiind valori ce trebuie folosite numai în acest scop.

2. Principii

a) Atitudinea individuală permanent responsabilă, implicată, consecventă și răbdătoare, precum și discernământul cu bun simţ, pentru a nu duce Frăţia Românească și scopul ei în derizoriu (sau a bate pasul pe loc), este primul ansamblu de principii din care decurg toate celelalte.

b) Omenia, este principiul prin care ajutorarea semenilor este o îndatorire, dar fără a transforma omenia într-o sabie cu două tăişuri, fiindcă, de multe ori, în numele omeniei se strecoară umanismul (secular) care nu este altceva decât precursorul destrăbălării numite “progresism” prin care se fac acte îndreptate împotriva omului, ceea ce numim „bine” făcut cu forța împotriva dorinţelor și intereselor individului moral și îndeosebi creștin-ortodox. De aceea promovăm binele individului care primează asupra binelui societăţii în general şi al ştiinţei în special.

c) Păstrarea integrităţii și verticalităţii, în spiritul „Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc!” – I.G. Ogoranu, în orice situație, oricât de nefavorabilă, prin care se încearcă impunerea adoptării unei atitudini/fapte imorale contrar valorilor și principiilor noastre îndreptată împotriva propriei persoane și îndeosebi împotriva semenilor.

d) Unitatea permanentă a membrilor din Frăția Românească este principiul care duce la siguranță și continuitate.

e) Dreptatea și împlinirea dreptăţii, indiferent că este vorba sau nu de un membru din Frăția Românească, sau că un membru trebuie să suporte consecințele faptelor lui care au contravenit valorilor și principiilor frăţiei.

f) Integritatea și refacerea teritoriului, suveranitatea, independenţa și neutralitatea poporului român sunt principii care ne pot da siguranța viitorului nostru și al generaţiilor viitoare.

Asociația „Unitatea Poporului” are ca scop principal, prin activitățile membrilor ei, protejarea și perpetuarea poporului român.

Planurile de organizare, obiectivele, planificarea și strategiile, mijloacele necesare, precum și punerea în aplicare a tuturor acestora se vor defini și definitiva pe parcursul întâlnirilor membrilor.

De asemeni, enunțurile valorilor și principiilor pot fi îmbunătăţite pe parcurs, dar fără a se atinge sensul și înțelesul clar al iniţiativei, așa cum reiese din aceasta azi.